Huisarts Scholte

Huisartspraktijk Scholte is een zelfstandige praktijk binnen het Medisch Centrum Middenwaard.

Kleinschaligheid en continuïteit worden gewaarborgd door fulltime werkende huisarts (Dick Scholte) en doktersassistente (Jannet van der Terp).

Praktijkverpleegkundigen Nienke Schumacher en Jolanda Baltus houden zich bezig met chronische zorg (diabetes, astma/copd en hart en vaatziekten).

Esther Zinkweg poh ggz houdt zich bezig met geestelijke gezondheidzorg. Met de andere disciplines binnen het centrum wordt zo nodig nauw samengewerkt in overleg met de patiënt.